ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΟΥΝΤΑΣ
Αποστόλου Λουκά 2
2779 Ορούντα, Λευκωσία
Τηλ: 22822366
Φαξ: 22822782
E-mail: orountak1@cytanet.com.cy

Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.