Μοναστήρι Αγίου Νικολάου

Στα δυτικά του ποταμού Σεράχη βρίσκεται ένα παλιό Μοναστήρι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Η ίδρυση του Μοναστηριού ανάγεται στα βυζαντινά χρόνια.

Ειδικότερα, το 900 οικοδομήθηκε ένας μικρός ναός καθώς και κάποια υποστατικά. Το 1200, η περιουσία του Μοναστηριού μετατράπηκε σε φέουδο των Λουζινιανών. Οι τελευταίοι μάλιστα ανακαίνισαν τη Μονή.

Ξενάγηση

Το Χωριό
Θρησκευτική Ζωή
Εκπαίδευση

Πως να μας επισκεφθείτε

© Copyright 2021 - Ορούντα / Designed & Developed by NETinfo Plc