ΔΩΡΕΑΝ WIFI στην κοινότητα μας

Σημαντική επιτυχία για την κοινότητα μας αποτελεί η επιλογή της ανάμεσα σε 10.000 υποψήφιους Δήμους και Κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπέβαλαν αίτηση στη πρόσκληση που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για χορήγηση κουπονιού ύψους €15.000, το οποίο έχει αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση Wi-Fi Hotspots σε δημόσιους χώρους.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορούντας έχει αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χορηγία , μέσω προσεκτικής επιλογής των σημείων που προσφέρουν τις καλύτερες και μέγιστες δυνατότητες αξιοποίησης από τους επισκέπτες τους.

Τα σημεία είναι τα ακόλουθα:

  • Περιοχή γύρω από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορούντας
  • Περιοχή γύρω από το Κέντρο Νεότητας Ορούντας
  • Περιοχή γύρω από το σπίτι Αγίου Φιλουμένου
  • Περιοχή γύρω από το Παλαιό Πάρκο Ορούντας

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορούντας