Φορολογία για σκύλους

Ανακοινώνεται ότι όλοι οι κάτοχοι σκυλιών στην Κοινότητα μας θα φορολογούνται ως εξής:

  1. Όσοι κατέχουν μέχρι δύο (2) σκύλους θα φορολογούνται με 20 ευρώ ετησίως.
  2. Όσοι κατέχουν πέρα τωβ δύο (2) σκύλους θα φορολογούνται με 40 ευρώ ετησίως.