Καταχωρήσεις από netinfo

Πρόσκληση/Ενημέρωση Θέμα: Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Ορούντας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εταιρείες Bioland Project 71 Ltd, Bioland Project 73 Ltd και Bioland Project 77 Ltd έχουν καταθέσει προσχέδια Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στα δημοτικά μας όρια. Οι εν λόγο μελέτες βρίσκονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο και μπορείτε να προσέλθετε ώστε να […]

ΔΩΡΕΑΝ WIFI στην κοινότητα μας

Σημαντική επιτυχία για την κοινότητα μας αποτελεί η επιλογή της ανάμεσα σε 10.000 υποψήφιους Δήμους και Κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπέβαλαν αίτηση στη πρόσκληση που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για χορήγηση κουπονιού ύψους €15.000, το οποίο έχει αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση Wi-Fi Hotspots σε δημόσιους χώρους. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορούντας έχει αξιοποιήσει με τον […]